Главное меню
Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce na rok akademicki 2017/2018.
Szanowni Państwo,
uprzejmie przesyłam w załączeniu, prosząc o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym,  przesłane dziś  przez BUWiWM „Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego” na rok akademicki 2017/2018.
 
Proszę o dokładne zapoznanie się z „Zasadami rekrutacji” i składanie wymaganych przez BUWiWM dokumentów w dwóch egzemplarzach (oryginałów lub w uzasadnionych przypadkach oryginału i kserokopii, np. zaświadczenia lekarskiego, oraz obowiązkowo dwóch wypełnionych oryginałów Kwestionariusza ze zdjęciem kandydata i dwu oryginalnie wypełnionych Załączników nr 5), a także o ich niezszywanie zszywaczem. Kandydatów namawiam do dołączenia do wymaganego zestawu np. dokumentów świadczących o znajomości języków obcych, o dodatkowych umiejętnościach czy zainteresowaniach oraz dowodzących ich zaangażowania w życie polonijne lub ukazujących inne formy ich pozaszkolnej aktywności.
Termin składania dokumentów do Konsulatu upływa 15  kwietnia 2017 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub nurtujących Państwa wątpliwości, proszę o kontakt, z przyjemnością postaram się Państwu pomóc.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi życzeniami powodzenia dla tegorocznych Kandydatów,
Anna Stankiewicz
Referent ds. Polonii
Ambasada RP w Kiszyniowie

Популярные темы

21.04.2016, 14:13
XVI edycję Igrzysk Polonijnych Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły
21.09.2016, 10:47
XIX edycja Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii
13.01.2017, 20:41
Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
19.01.2017, 12:22
Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce na rok akademicki 2017/2018.
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Имя *:
Email *:
Код *: