Главное меню
Szkoła lidera polonijnego „Ja – Lider”

Szkoła lidera polonijnego „Ja – Lider”

„Ja – Lider”, to szkolenia mające na celu wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii.

Projekt, który kształtować ma umiejętności liderskie i postawy obywatelskieh młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Kresach, zainicjowany został w roku 2014, a druga edycja miała miejsce w roku 2015. Wówczas udział w nim brała młodzież jedynie z Ukrainy.

W odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia polskich środowisk z Kresów latem 2016 roku zrealizowany będzie projekt będący kontynuacją projektów sprzed lat, w którym udział wezmą młodzi liderzy polskich organizacji z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

W ramach jednego turnusu do Polski zapraszamy 6 pięcioosobowych grup młodzieży polskiego pochodzenia, rekrutujących się spośród najzdolniejszych członków organizacji lub szkół polskojęzycznych. W ramach projektu realizowanego w 2016 roku zorganizowane zostaną 3 turnusy:

  • I turnus – 2-11 lipca 2016 r. (grupa juz nabrana)
  • II turnus – 7-16 sierpnia 2016 r.
  • III turnus – 17-26 sierpnia 2016 r

Warsztaty obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji, efektywnego zespołu, roli lidera, motywowania do działania, asertywnego reagowania na sytuacje trudne, zarządzanie projektem społecznym: praca metodą projektową, analiza potrzeb, pozyskiwanie funduszy, planowanie, zarządzanie, realizacja, ewaluacja projektu. Dodatkowo miejsce mieć będą warsztaty obywatelskie oraz zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego oraz historii Polski. Zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych, aktywnie zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. A także wycieczki edukacyjno-poznawcze do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc.

Wyjazdy te umożliwiają młodym Polakom z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii zapoznać się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi.

Zdaniem pomysłodawców projektu udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomoże przygotować młodzież polskiego pochodzenia do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie ich kompetencji w tym względzie, podbudować i zainspirować ją do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Tak, by po powrocie do kraju zostali ambasadorami polskości w środowiskach lokalnych swoich państw.

Zgłoszenia grupy należy dokonać:

  • II turnus do 7 lipca 2016 r.,
  • III turnus do 17 lipca 2016 r. 

wysyłając formularze zgłoszeniowe (http://www.polonia.md/load/) na adres mailowy: centrulpolonez@hotmail.com
Przed wyslaniem zgloszenia prosze zapoznac sie z Regulaminem rekrutacji, ktory znajduje sie w katalogu plikow.

Популярные темы

21.04.2016, 14:13
XVI edycję Igrzysk Polonijnych Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły
13.01.2017, 20:41
Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
19.01.2017, 12:22
Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce na rok akademicki 2017/2018.
16.11.2016, 12:00
Выставка им. Яна Матейко и музыкальный конкурс им. Игнация Падеревского.
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.