Главное меню
Rekrutacji na studia w Polsce.

Uprzejmie przypominam o trwającej rekrutacji na studia w Polsce ze stypendiami Rządu Polskiego (Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego), prosząc, by pamiętali Państwo, że ostateczny termin wysyłania dokumentów do BUWiWM-u upływa 21 kwietnia, co oznacza – wobec konieczności ich dokładnego przeczytania, przygotowania i uporządkowania według kryteriów sformułowanych przez BUWiWM – że  dokumenty kandydatów będę mogła przyjmować w nieprzekraczalnym terminie do piątku 14 kwietnia do godziny 12.00.

Kandydatów na studia proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny do konsulatu i składanie przygotowanego kompletu dokumentów (dwa wypełnione oryginały kwestionariusza ze zdjęciem, dwa oryginały oświadczenia, dwie kserokopie paszportu i Karty Polaka oraz pozostałe dokumenty (oryginał i kopię) wymienione na ostatniej stronie kwestionariusza (zaświadczenie lekarskie, opinię ze szkoły, stopnie z ostatniego półrocza lub kopię świadectwa maturalnego, opinię organizacji polonijnej i/lub parafii, certyfikaty znajomości języków, dyplomy uczestnictwa w różnych kursach, konkursach, olimpiadach itp. oraz – dla osób niepełnoletnich – zgodę rodziców na odbywanie studiów w Polsce) w podanym wyżej terminie.

Популярные темы

21.04.2016, 14:13
XVI edycję Igrzysk Polonijnych Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły
13.01.2017, 20:41
Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
19.01.2017, 12:22
Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce na rok akademicki 2017/2018.
16.11.2016, 12:00
Выставка им. Яна Матейко и музыкальный конкурс им. Игнация Падеревского.
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Имя *:
Email *:
Код *: