Главное меню
ANKIETA REKRUTACYJNA III-turnus
 • Категория:
 • Загрузок:
  21
 • Рейтинг:
  0.0/0
ANKIETA REKRUTACYJNA
„Szkoła lidera polonijnego „Ja – Lider”
Supraśl - Warszawa, 17-26 sierpnia 2016
 1. Imię i Nazwisko:_______________________________________________________________
 2. Adres zamieszkania:____________________________________________________________
 3. Tel:_________________________e-mail:___________________________________________
 4. Organizacja polska:_____________________________________________________________
 5. Funkcja pełniona w organizacji polskiej/ forma zaangażowania:__________________________
 6. Data urodzenia: __________________________Wiek:_________________________________
 7. Seria i numer paszportu zagranicznego:____________   Data ważności:___________________
 8. Seria i numer ważnej wizy: * ________________ Termin ważności: od_________do__________
 9. Posiadanie pochodzenia polskiego **    TAK           NIE
 10. Seria i numer Karty Polaka: * ____________________________________________________
 11. Systematyczna nauka języka polskiego przy organizacji, bądź szkole polskiej/sobotniej**    TAK      NIE
 12. Czy byłeś wcześniej w Polsce? **            TAK          NIE
 13. Czy brałeś już udział w letnich szkołach liderów/animatorów? **   TAK       NIE
 14. Czego chciałbyś się nauczyć w trakcie szkoleń w ramach Szkoły lidera polonijnego „Ja – Lider”?
 15. Jakie umiejętności chciałbyś zdobyć podczas Szkoły lidera polonijnego „Ja – Lider”? _________
 16.  Czego oczekujesz od wyjazdu do Polski w ramach Szkoły lidera polonijnego „Ja – Lider”? ____
 
Deklaruję gotowość realizacji opracowanego miniprojektu po powrocie do miejsca działalności organizacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Fundację Wolność i Demokracja (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r Nr 1182)- w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu realizowanego środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
* - jeśli dotyczy
** - niepotrzebne skreślić      
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.