Главное меню
Efektem działań innowacyjnych może być jedna lub więcej spośród następujących zmian:
• rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia lub udoskonalenie już istniejących (jest to innowacyjność ukierunkowana na proces);
• sformułowanie nowych celów, zidentyfikowanie nowych i obiecujących podejść; otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel);
• rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby oraz problemy rynku pracy w ramach struktur politycznych i instytucjonalnych (innowacyjność ukierunkowana na kontekst).

Przedstawiamy Państwu rozwiązańie techniczne stosowane w Smart Metering.
Jednocześnie mogą Państwo zajrzeć do naszego leksykonu technicznego i dowiedzieć się więcej na temat technologji, a tym samym jakości technologji D-mesh Smart Metering.