Главное меню
Organizacje polonijne w Mołdawii:
1. Stowarzyszenie Kultury Polskiej „Dom Polski” w Bielcach
2. Stowarzyszenie Liga Polskich Kobiet
3. Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii
4. Stowarzyszenie Polskich Kobiet "Krakowianki"
5. Stowarzyszenie Polaków Kiszyniowa
6. Stowarzyszenie Stosunków Międzynarodowych "Moldova-Polonia"
7. Stowarzyszenie Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Współpracy "INTERMARKET"
8. Stowarzyszenie Zen Club
9. Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury Polskiej w dzielnicy Soroca
10. Towarzystwo Polakow w Kiszyniowie "Odrodzenie"
11. Stowarzyszenie Związek Polaków w Mołdawii
12. Stowarzyszenie Związek Polskiej Młodzieży
13. Prywatna instytucja Polska Wiosna w Moldawii
14. Towarzystwo Polaków Gagauzji
Media polonijne w internecie:
1. Jutrzenka - Pismo Polaków w Mołdawii (http://www.jutrzenka.md/)
2. Centrul Polonez - strona internetowa (http://www.centrulpolonez.org)
3. Moldova-Polonia - strona internetowa (http://www.polonia.md/)
4. Centrul Polonez - sieć społecznościowa na Facebook (https://www.facebook.com/centrulpolonez)